SIEMIECHÓW DAWNIEJ

SIEMIECHÓW I JEGO MIESZKAŃCY NA STAREJ FOTOGRAFII   Dział obejmuje wydarzenia z ubiegłego stulecia. Są to materiały do 1999 związane z naszą wioską, mieszkańcami ich życiem. Jeśli masz zdjęcia, filmy lub inne materiały związane z Siemiechowem – proszę skontaktuj się ze mną >> Dariusz