E M M A N U E L

SŁOWO stało się CIAŁEM i zamieszkało między nami, w Siemiechowie ..