2015.07 OBJĘCIE URZĘDU PROBOSZCZA


201507-objecie-urzedu-prob