SIEMIECHÓW DAWNIEJ

SIEMIECHÓW I JEGO MIESZKAŃCY NA STAREJ FOTOGRAFII

 

Dział obejmuje wydarzenia z ubiegłego stulecia.
Są to materiały do 1999 związane z naszą wioską, mieszkańcami ich życiem.
Jeśli masz zdjęcia, filmy lub inne materiały związane z Siemiechowem – proszę skontaktuj się ze mną >> Dariusz